سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم

مدیرعامل چارگون تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیک منوط به آیین نامه و ابلاغیه نیست و به ابزار فناورانه نیازمندست؛ به همین دلیل دولت باید نقش بیشتری برای شرکت های نرم ...

پربازدیدترین اخبار سافت گزین