سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
عضویت تولید کنندگان نرم افزار کلیه تولید کنندگان نرم افزارهای ایرانی شامل تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی می توانند از این قسمت نسبت به ارسال درخواست عضویت اقدام نموده و پس از طی مراحل و تایید عضویت، نرم افزارهای خود را در سافت گزین ثبت نمایند.
عضویت کاربران عادی کلیه افراد و شرکت هایی که علاقه مند به استفاده از اطلاعات و امکانات سافت گزین می باشند می بایست از این قسمت اقدام به ارسال درخواست عضویت نمایند تا پس از بررسی و تایید عضویت، دسترسی به پنل کاربران داشته باشند.