سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۵ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


راهکار نظرسنجی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
زیر سیستم نظرسنجی بر پایه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان مایکروسافت استوار است. با استفاده از امکانات این زیرسیستم امکان طراحی انواع نظرسنجی‌ها و اجرای ایشان در محیط نرم افزار CRM سازمان و همچنین از محیط پورتال سازمان ...
نرم افزار رضایت سنجی مشتریان پگاه سیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار رضایت سنجی مشتریان پگاه سیستم، محصول مشاورین پگاه سیستم پیشرو، یکی از نرم افزارهای نظرسنجی و ارزشیابی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار سنجش کارایی، اثربخشی و بهره وری
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار سنجش کارایی، اثربخشی و بهره وری، محصول تحقيق در عمليات بهين گستر گيتي، یکی از نرم افزارهای نظرسنجی و ارزشیابی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد شرکت چارگون
محصول

چارگون

سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد از حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه، امکانات سنجش عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل را فراهم می‌کند. این نرم‌افزار از طریق یکپارچگی با دیگر نرم‌افزارهای دیدگاه و همچنین ساختار داینامیک خود، قابلیت‌های متنوعی در پوشش‌دهی به انواع ...
نرم‌افزار نظرسنجی شرکت چارگون
محصول

چارگون

سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
مدیریت ایده‌ها و تهیه بازخوردهای متنوع از بدنه سازمان و نیز مخاطبان و ذینفعان آن، ابزاری مفید در تعالی سازمان‌های مختلف شمرده می‌شود. «نرم‌افزار نظرسنجی» نیز در راهکار منابع‌انسانی دیدگاه با دیگر نرم‌افزارهای این حوزه یکپارچه شده تا مدیریت ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار