سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۴ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


رنگرزی ، چاپ و تکمیل
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار جامع رنگرزی ، چاپ و تکمیل کنترل عملیات از پارچه خام تا تکمیل نهایی و صدور لیبل طاقه ویا عدل و فرایند انبارداری را کنترل و پردازش می کند
نرم افزار چاپ لیبل پلاتین مخصوص کارخانجات رنگرزی و تکمیل پارچه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار چاپ لیبل پلاتین مخصوص کارخانجات رنگرزی و تکمیل پارچه، محصول آسمان صنعت رز الکترونیک، یکی از نرم افزارهای کارخانجات رنگرزی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار رنگ همانندی با هوش تجاری
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار رنگ همانندی با هوش تجاری، محصول شرکت رضوان مؤید، یکی از نرم افزارهای کارخانجات رنگرزی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار رنگرزی چاپ و تکمیل وبسته بندی پارچه
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
رایگان
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار رنگرزی چاپ و تکمیل وبسته بندی پارچه، محصول سایان ارقام، یکی از نرم افزارهای کارخانجات رنگرزی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار