سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۵۴ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


حسابداری خرید نیلرام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل لینوکس سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم حسابداری خرید داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به وضعیت ریالی بستانکاران را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با ...
حسابداری فروش نیلرام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل لینوکس سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم حسابداری فروش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات فروش و حسابداری فروش را فراهم نموده است. این ابزار با داشتن امکانات ویژه در خصوص کنترل ...
خرید و برنامه ریزی خرید نیلرام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل لینوکس سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم مدیریت تامین داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به درخواستهای خرید را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این ...
سفارشات و فروش كالا سفا (Safa)
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سفا يك سيستم فروش مكانيزه مبتني بر تكنولوژي باركد است كه با واسط كاربر بسيار آساني بر روي محيط ويندوز توسعه يافته است.
سیستم خرید داخلی  فرآیندی  سند پرداز
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
سیستم خرید داخلی فرآیندی سند پرداز، محصول سندپرداز، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
سیستم سفارشات خارجی  فرآیندی  سندپرداز
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
سیستم سفارشات خارجی فرآیندی سندپرداز، محصول سندپرداز، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
سیستم فروش	 داخلی فرایندی سند پرداز
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
سیستم فروش داخلی فرایندی سند پرداز، محصول سندپرداز، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
فروش و برنامه ریزی فروش نیلرام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل لینوکس سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم فروش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات فروش فراهم نموده است. این ابزار با داشتن امکانات ویژه در خصوص برنامه ریزی فروش و تحویل محصول ...
نرم افزار  جامع فروش و بازرگانی (تحت وب)
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
امکان ایجاد اسناد انبار، منطبق با رویه‌های موجود در هر صنعت و خاص نیاز کاربران پشتیبانی از سفارشات و خرید پشتیبانی از عملیات شعب و شرکت‌های زیر مجموعه پشتیبانی از بارکد پشتیبانی از بچ در اسناد انبار فیلدهای کاربری قابل ساخت توسط کاربر برای ...
نرم افزار بازاریابی فرا رایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار بازاریابی فرا رایانه، محصول طرح و پردازش فرارایانه، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار بازاریابی نوین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
کاربری آسان بدون نیاز به آشنایی با مفاهیم حسابداری و در عین حال حرفه ای -پشتیبانی قدرتمند با ارائه خدمات متنوع و برتر ...
نرم افزار بازرگانی (خرید و فروش تحت وب)
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار بازرگانی (خرید و فروش تحت وب)، محصول تحلیل گران روزنه شرق، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
نرم افزار بازرگانی پيوست
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
- نظارت دقیق و بهبود فرآیندهای مرتبط با عملیات بازرگانی - تصمیم گیری و سیاست گذاری سریع و موثر در حوزه بازرگانی - افزایش سرعت، دقت و سودآوری با مکانیزه کردن عملیات بازرگانی
نرم افزار جامع صندوق
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار جامع صندوق، محصول شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار جامع مدیریت خرید و فروش و حقوق پرسنل تندیس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۷۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار جامع مدیریت خرید و فروش و حقوق پرسنل تندیس، محصول شرکت نوین تندیس، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۸ درصد امکانات مورد ...
نرم افزار حسابداری خرید و فروش ملک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم نرم افزار خرید و فروش و نرم افزار حسابداری فروش شرکت حسابداری ملک شامل 6 بخش اصلی زیر است: 1-بخش اطلاعات‌پایه ۲-بخش عملیات خرید ۳-بخش عملیات فروش ۴-بخش گزارش‌ها ۵-بخش حسابداری فروش ۶-بخش سایر امکانات نرم افزار خریدوفروش
نرم افزار حسابداری فروش آرمان سیستم
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار حسابداری فروش آرمان سیستم، محصول آرمان سیستم پارس، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار حسابداری فروش آس
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار حسابداری فروش آس، محصول آس (آسا سیستم)، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۴ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار خرید فروش چاپارسیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
امکانات پایه: تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها گروه بندی کالاها به شکل نمودار درختی تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کالای تعریف شده تعریف فیلد بارکد مشخصات کالا شامل: ایران کد (بارکد)، کد کالا، شماره کالا، واحد اندازه گیری، محل کالا، ...
نرم افزار خرید و فروش (بازرگانی) اسپاد
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
• امروزه با صنعتی شدن جوامع و رقابتی شدن بازارهای فروش و خدمات نیاز به سیستم های مدیریت خرید و فروش بیش از پیش احساس می شود. اهمیت این بحث به دلیل پیچیدگی های بوجود آمده در تامین و فروش ...
نرم افزار خرید و فروش جامع کاکتوس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار خرید و فروش جامع کاکتوس، محصول شرکت کاکتوس کامپیوتر، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۸ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار خرید و فروش چابک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
مجموعه های بازرگانی مبتنی بر خرید و فروش کالاها می باشند، نرم افزار چابک شامل امکانات زیر در بخش خرید و فروش می باشد: فاکتور خرید و برگشت از خرید پیش فاکتور فروش فاکتور فروش فاکتور برگشت از فروش لیست قیمت استفاده از بارکد خوان ...
نرم افزار صدور فاکتور پویا
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار صدور فاکتور پویا، محصول پوياپردازان شوش، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۲۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار صندوق دار بهساشه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار صندوق دار بهساشه، محصول گسترش نرم افزار تبریز (اندروید بهساشه) ، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۳۶ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
نرم افزار صندوق مکانیزه فروشگاهی صبا
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار صندوق مکانیزه فروشگاهی صبا، محصول گروه مهندسی صبا، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار فروش ( نظام جامع) فراپیام
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار فروش ( نظام جامع) فراپیام، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار فروش ( یکپارچه ) فراپیام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش ( یکپارچه ) فراپیام، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۸ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار فروش آسا سیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش آسا سیستم، محصول آسا سیستم اسپادانا، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۴ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار فروش اخوان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروش اخوان، محصول اخوان محاسب جنوب، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار فروش اقساطی کالا و لوازم درحال
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ویژه شرکت ها و فروشگاه های لوازم خانگی، مبل، فرش، کامپیوتر، موبایل امروزه در اکثر شرکت ها و فروشگاه هایی که اقدام به فروش اقساطی کالا و لوازم می کنند، نگهداری اطلاعات مشتری و اطلاعات اقساط پرداخت شده و نشده ...
نرم افزار فروش بامداد
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار فروش بامداد، محصول فن آوران دانش آسیا، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۸ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار فروش بهینه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
امروزه با صنعتی شدن جوامع و رقابتی شدن بازارهای فروش و خدمات نیاز به سیستم های مدیریت خرید و فروش بیش از پیش احساس می شود. اهمیت این بحث به دلیل پیچیدگی های بوجود آمده در تامین و فروش ...
نرم افزار فروش رايورز
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
فروش، قلب تپنده سازمان های ارائه کننده محصول است. اغلب میان سازمان ها تفاوت هایی خرد و کلان در انجام عملیات فروش وجود دارد، اما مشابهت هایی نیز هست تا بتوان نرم افزاری طراحی کرد تا امکاناتی منعطف و ...
نرم افزار فروش سام (فروشگاهی)
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید
قیمت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار فروش سام (فروشگاهی)، محصول کارین امواج کردستان، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۳ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار فروش ماهان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروش ماهان، محصول گروه نرم افزاری ماهان 90، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۶۳ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار فروش مبتنی بر بارکد خوان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروش مبتنی بر بارکد خوان بدون نیازبه قرارگرفتن کاربر در پشت کامپیوتر در هنگام فروش تنها با یک بارکد خوان و پرینتر حرارتی
نرم افزار فروش محاسبان دات نت
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار قدرتمند فروش محاسبان.نت با امکانات ویژه
نرم افزار فروش مدیران سیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش مدیران سیستم ابزاری است قدرتمند برای فروش و مدیریت فروش محصولات و کالاها، تمامی فرآیند های فروش مانند استعلام قیمت و پیش فاکتور، عقد قرارداد فروش، صدور مجوز تحویل کالا،صدور فاکتور فروش، صدور فاکتور مرجوعی و ...
نرم افزار فروش و بازرگانی ابری  آمارسین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
بدون نیاز به نصب و اجرا بصورت ابری
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش و بازرگانی ابری آمارسین، محصول شرکت تحقیقات و توسعه داتیس، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۹ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار فروش و بازرگانی تحت وب سانیار
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروش و بازرگانی تحت وب سانیار، محصول حساب داری تحت وب ساینار، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار فروش و پایانه های فروشگاهی مالیران
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ارائه صورتحساب و پیش فاکتور و داشتن اطلاعات کافی از فروش و سوابق مشتریها و اعمال سیاستهای تشویقی و تخفیفی همراه با اطلاعات کافی در خصوص موجودی کالا و محصولات و مواردی که در ادامه به اطلاع می رسد ...
نرم افزار فروش و پخش فرارایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروش و پخش فرارایانه، محصول طرح و پردازش فرارایانه، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۳۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار فروش و حسابداری فروش فرارایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش و حسابداری فروش فرارایانه، محصول طرح و پردازش فرا رایانه، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
نرم افزار فروش یاس سیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار فروش یاس سیستم، محصول یاس سیستم ( آرک )، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار فروش، حسابداری و صدور فاکتور نسیم
محصول

هف شنبه

سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۴۸۸,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار فروش، حسابداری و صدور فاکتور نسیم، محصول هف شنبه، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار فروشگاه اینترنتی داتیس
سیستم عامل
سیستم عامل اندروید تحت وب
قیمت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار فروشگاه اینترنتی داتیس، محصول شرکت تحقیقات و توسعه داتیس، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار فروشگاه زنجیره ای راهکار پگاه سیستم
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
شركت پگاه سيستم به منظور پوشش چالش‌ها و دغدغه‌هاي مديريتي فروشگاه‌های زنجیره‌ای به يك راهكار مناسب مديريتي،كنترل و نظارت دقيق در يك كسب‌و كار ، راهکار نرم افزار مالي و حسابداري با نام تجاري راهکار را با امكانات منحصر ...
نرم افزار فروشگاههای زنجیره ای ملک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار فروشگاههای زنجیره ای ملک، محصول توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار فروشگاهی سیان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار فروشگاهی سیان، محصول فرا پردازش ساینا، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۶۸ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مالی چرتکه طوس - فروشگاهی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۵۴۵,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار مالی چرتکه طوس - فروشگاهی، محصول گروه نرم افزاری چرتکه، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۶۸ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
نرم افزار مدیریت فاکتور قطره
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳۹۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مديريت کسب و کار قطره، امکانات مربوط به حسابداري کامل يک کسب و کار را داراست. اين سيستم با هدف مديريت کامل يک کسب و کار طراحي شده و فقط معطوف به بخش حساب‌ها نيست. با توجه ...
نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان، محصول تحلیل گران ویرا سیستم، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۴ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار مدیریت مشتری و فروش رادیکال
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
مدیریت یک شرکت نرم افزاری بدون اطلاعات دقیق و به روز امکان‌پذیر نیست ، نرم افزار "مدیریت مشتری و فروش رادیکال" بهره‌وری و کارایی سازمان را افزایش می‌دهد. با استفاده از اين سيستم شما مي توانيد اطلاعات و سوابق مشتريانتان ...
نرم افزار ویژه فروشگاه های و هایپر مارکت های زنجیره ای نیکان
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار ویژه فروشگاه های و هایپر مارکت های زنجیره ای نیکان، محصول گروه نرم افزاری نیکان، یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار