سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم

سافت گزین، انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایمانتخاب نرم افزار مناسب کاری دشوار و پیچیده است و گاها پس از بررسی های فراوان تردیدهایی وجود دارد. حتی گاهی پس از خرید نرم افزار متوجه می شویم انتخاب درستی انجام نشده است. امکانات نرم افزارهای ایرانی نیز، پراکنده هستند. سافت گزین، با جمع آوری اطلاعات نرم افزارهای داخلی سعی کرده است، محیطی را فراهم آورد تا مطالعه، مقایسه، تصمیم گیری و انتخاب را برای خریداران راحت کند. سافت گزین، خود به تنهایی فروشنده نیست، صرفاً اطلاعات لازم برای انتخاب درست را در اختیار خریداران قرار می دهد. اطلاعاتی که توسط تولیدکنندگان نرم افزار، ارائه شده است.

ما به شما کمک می کنیم.
سافت گزین، به شما کمک می کند تا انتظارات خود را با امکانات ارائه شده در هر نرم افزار بسنجید، نرم افزارهای گوناگون را با یکدیگر مقایسه نمایید و بتوانید به راحتی و با اطمینان کامل نرم افزار مناسب خود را انتخاب کنید.

مزایا جهت فروشندگان نرم افزار
با ارائه اطلاعات مناسب سافت گزین مانند بخشی از تیم فروش شما عمل می کند با این تفاوت که هیچ هزینه ای در قبال درج اطلاعات و ... از دریافت نمی کند. بستری ایمن برای ارتباط بین فروشندگان و خریداران ایجاد می شود، تا با سرعت بیشتر بتوانید به کسب و کار خود رونق دهید.

مزایا جهت خریداران نرم افزار
نرم افزار مناسب را با توجه به نیازمندی های خود پیدا کنید. از هفته ها و گاهی ماه ها تحقیق و کسب اطلاعات از فروشندگان را کنار بگذارید، ما در سافت گزین اطلاعات تمامی فروشندگان را به سادگی در اختیار شما قرار می دهیم.