سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۴ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


سامانه مدیریت پارکینگ پارکفید
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سامانه مدیریت پارکینگ پارکفید، محصول کارین امواج کردستان، یکی از نرم افزارهای پارکینگ تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار پارکینگ پالیزافزار
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار پارکینگ به همراه دوربین پلاک خوان و کارتخوان سادگی در نصب و راه اندازی و گزارشهای مختلف مدیریتی و کاربردی
نرم افزار پارکینگ راما تیم،نرم افزار مدیریت پارکینگ عمومی و خصوصی همراه با پلاک خوان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار اتوماسیون مديریت پارکینگ های عمومی، خصوصی، مجتمع ها، نهادهای دولتی و ...
نرم افزار مدیریت پارکینگ نواندیش ( مَپنو )
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت پارکینگ نواندیش ( مَپنو )، محصول نرم افزارسازان نواندیش، یکی از نرم افزارهای پارکینگ تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار