سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۲ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


نرم افزار پورتال سامیکس
محصول

سامیکس

سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار پورتال سامیکس، محصول سامیکس، یکی از نرم افزارهای پورتال سازمانی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار پیوست
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
- اطمینان از اجرای صحیح روال‏ها و فرایندهای سازمانی - افزایش دقت، سرعت، بهره وری و کاهش چشمگیر خطای انسانی - کاهش هزینه ‏های ناشی از اجرای فرایندها بصورت غیر مکانیزه
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار