سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۱۳ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


سامانه مانیتورینگ تاکسی تلفنی آس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سامانه مانیتورینگ تاکسی تلفنی آس، محصول آس (آسا سیستم)، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار تاکسی تلفنی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار تاکسی تلفنی، محصول علی جهانی، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۶۳ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار تاکسی تلفنی بلور
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید
قیمت
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار تاکسی تلفنی بلور، محصول بلور سافت، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۵ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار تاکسی تلفنی چاپار
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار تاکسی تلفنی چاپار، محصول گروه فنی و مهندسی فرزانگان، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار تاکسی تلفنی و پیک موتوری نوین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
کاربری آسان بدون نیاز به آشنایی با مفاهیم حسابداری و در عین حال حرفه ای -پشتیبانی قدرتمند با ارائه خدمات متنوع و برتر ...
نرم افزار تاکسی سرویس آس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار تاکسی سرویس آس، محصول آس (آسا سیستم)، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۵ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار تاکسی سرویس هلیا
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۶۹۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار تاکسی سرویس هلیا، محصول دفتر مرکزی گروه شرکت های طرفه نگار، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار تاکسی4
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس
نرم افزار مدیریت آژانس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت آژانس، محصول امید سیستانی، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مدیریت آژانس تاکسی تلفنی GR
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
رایگان
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت آژانس تاکسی تلفنی GR، محصول پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی تلفنی مانا
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی تلفنی مانا، محصول شرکت مهندسی نرم افزار سیمرغ، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی تیزپرداز
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲,۰,۰۰,,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی، جدیدترین محصول شرکت تیزپرداز می باشد. همچنین این نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی دارای امکان استفاده از کالر آی دی می باشد. لطفا قبل از تهیه کالر آی دی با شرکت تماس حاصل فرمایید. جهت ...
نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس (تاکسی تلفنی) نارنج
محصول

هف شنبه

سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۱۵,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس (تاکسی تلفنی) نارنج، محصول هف شنبه، یکی از نرم افزارهای آژانس خودرو تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۳۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار