سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۸ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


نرم افزار ارزیابی عملکرد استراتژیک BSC-Master
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار ارزیابی عملکرد استراتژیک BSC-Master، محصول تحقيق در عمليات بهين گستر گيتي، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار تخصصی هلدینگ ها و شرکت های بسیار بزرگ (ساختار) پگاه سیستم
این برند راهکار تخصصی پگاه سیستم برای گروه شرکت ها(Holding) است. با اضافه کردن ویژگی ها تخصصی به کامل ترین تیپ برند ساختار (ERPX7) برای هلدینگ ها، راهکار ویژه و تخصصی را ایجاد کرده ایم. هلدینگ های ایرانی می توانند با ...
نرم افزار داشبورد مدیریت
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار داشبورد مدیریت، محصول رایان گستر نادین، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۸ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار داشبورد مدیریت
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار داشبورد مدیریت، محصول گروه نرم افزاری نوآوران، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار داشبورد مدیریتی تحت وب ( یکپارچه )فراپیام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار داشبورد مدیریتی تحت وب ( یکپارچه )فراپیام، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۱۶ درصد امکانات مورد نیاز ...
نرم افزار داشبورد مدیریتی ویرا Vira Dashboard
سیستم عامل
سیستم عامل اندروید تحت وب
قیمت
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
بدون نیاز به نصب و اجرا بصورت ابری
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار داشبورد مدیریتی ویرا Vira Dashboard، محصول شركت ويرا افزاران، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار مدیریت استراتژیک و  ارزیابی عملکرد سازمان ویرا  Vira BSC
سیستم عامل
سیستم عامل اندروید تحت وب
قیمت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمان ویرا Vira BSC، محصول شركت ويرا افزاران، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۱ درصد امکانات مورد ...
نرم افزار مدیریت ریسک نادین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت ریسک نادین، محصول رایان گستر نادین، یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار