سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۵ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


نرم افزار اسکن مدارک پزشکی طب ورایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار اسکن مدارک پزشکی طب ورایانه، محصول طب ورایانه، یکی از نرم افزارهای سلامت و درمان تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار انحراف سنج اسکلت بهساشه
سیستم عامل
سیستم عامل اندروید
قیمت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار انحراف سنج اسکلت بهساشه، محصول گسترش نرم افزار تبریز (اندروید بهساشه) ، یکی از نرم افزارهای سلامت و درمان تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
نرم افزار کمک تصمیم گیری پزشکی هوشمند طب ورایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار کمک تصمیم گیری پزشکی هوشمند طب ورایانه، محصول طب ورایانه، یکی از نرم افزارهای سلامت و درمان تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار نوبت دهی مراکز درمانی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید سیستم عامل لینوکس تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
پذيرش 24، سامانه ای جامع جهت مديريت فرآيند نوبت دهی پزشکان بصورت الکترونيک، سريع و مستقل از مکان است. اين سامانه نياز به استقرار در محل مطب يا مرکز درمانی نداشته و در عرض چند دقيقه راه اندازی ...
نرم افزار ویزیت علمی مبنا (ویزیت پزشکان)
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار ویزیت علمی مبنا (ویزیت پزشکان)، محصول مشاوران برگزیده نرم افزار (مبنا)، یکی از نرم افزارهای سلامت و درمان تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار