سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۷ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


انبارداری ویژه صنعت نساجی مبتنی بر بارکد
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
انبارداری مواد اولیه ، قطعات یدکی و محصولات نساجی
بافندگی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ثبت اطلاعات تولید بافندگی و صدور لیبل حاوی بارکد
سیستم کنترل و بسته بندی پارچه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم کنترل و بسته بندی پارچه جهت استفاده در شرکت ها و کارخانجات نساجی و واحد های بسته بندی پارچه طراحی گردیده و با امکانات متنوع و محیطی کاربرپسند سعی دارد تا بخشی عظیمی از نیازهای واحد های بسته ...
گرد بافی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ثبت اطلاعات بافت طاقه شامل ماشین، کارگر، شیفت ،وزن ، عیوب و... و چاپ برچسب کالا جهت فرایند انبار داری
نرم افزار انبار منسوجات هونام
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار انبار منسوجات هونام، محصول شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام، یکی از نرم افزارهای نساجی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار تخصصی نساجی(ریسندگی،بافندگی،رنگرزی،چاپ،تکمیل،بسته بندی)
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار جامع رنگرزی سپند جهت صنایع نساجی کنترل تولید از ابتدا تا انتها
نرم افزار جامع کاتینگ
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار جامع کاتینگ، محصول شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام، یکی از نرم افزارهای نساجی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار