سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۳ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


نرم افزار حسابداری چابک ویژه شرکت های تجهیزات پزشکی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
راهکار بازرگانی (مدیریت فروش و حسابداری) شرکت های تجهیزات پزشکی شامل: - تخصیص کارشناس و رابط فروش به مشتری - ثبت چندین فاکتور خرید از یک سفارش خرید و ...
نرم افزار مدیریت سفارشات عینک سازی (دید)
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار مدیریت سفارشات عینک سازی (دید)، محصول توسعه دهندگان دنیای چابک سام، یکی از نرم افزارهای تجهیزات پزشکی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
نرم افزار مدیریت و نگهداری تجهیزات پزشکی طب ورایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت و نگهداری تجهیزات پزشکی طب ورایانه، محصول طب ورایانه، یکی از نرم افزارهای تجهیزات پزشکی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار