سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۲۲ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


سیستم جامع درمانگاهی دادکین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سیستم جامع درمانگاهی دادکین، محصول دادکین رایان قرن، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
سیستم جامع درمانگاهی سلاک طب
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سیستم جامع درمانگاهی سلاک طب، محصول سلاک طب پیشرو، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
سیستم جامع مدیریت کلینیک
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سیستم جامع مدیریت کلینیک، محصول رمز نگار گستر حافظ، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
سیستم نوبت دهی مطب و درمانگاه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سیستم نوبت دهی مطب و درمانگاه، محصول داده نویسان رایان طب سانا، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار اتوماسیون درمانی - نسخه کلینیک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار اتوماسیون درمانی - نسخه کلینیک، محصول داده نویسان رایان طب سانا، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار درمانگاه دادکین
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط
نرم افزار درمانگاه دادکین، محصول دادکین رایان قرن، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۹ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار درمانگاه و کلینیک طب ورایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار درمانگاه و کلینیک طب ورایانه، محصول طب ورایانه، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی طب ورایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی طب ورایانه، محصول طب ورایانه، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار کلینیک پوست,لیزر و زیبایی سلاک طب
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار کلینیک پوست,لیزر و زیبایی سلاک طب، محصول سلاک طب پیشرو، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار مدیریت بیمارستان و درمانگاه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید سیستم عامل مک تحت وب
قیمت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
کاربری آسان بدون نیاز به آشنایی با مفاهیم حسابداری و در عین حال حرفه ای -پشتیبانی قدرتمند با ارائه خدمات متنوع و برتر ...
نرم افزار مدیریت درمانگاه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت درمانگاه، محصول شایان فراز گستر، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مدیریت درمانگاه تحت وب سلاک طب
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت درمانگاه تحت وب سلاک طب، محصول سلاک طب پیشرو، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۹۱ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب، محصول سلاک طب پیشرو، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مدیریت درمانگاه و کلینیک ابن سینا
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت درمانگاه و کلینیک ابن سینا، محصول شرکت فنی مهندسی ارمغان نمای فناوران پارس، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۸۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
نرم افزار مدیریت کلینیک و درمانگاه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سیستم عامل اندروید تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت کلینیک و درمانگاه طب از نرم افزارهای قدرتمند در جهت مکانیزاسیون مراکز پزشکی مطب و کلینیک های درمانی طراحی شده است. در این نرم افزار سعی برآن است تا با فراهم نمودن محیط کاربری آسان ...
نرم افزار مدیریت کلینیک و درمانگاه ایـدانش
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
بدون نیاز به نصب و اجرا بصورت ابری
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سامانه یکپارچه مدیریت کلینیک ایـدانش، مناسب برای کلینیک های زیبایی و درمانی است که با کمک از تجربه مدیران کلینیک ها و درمانگاه ها و تلفیق آن با تخصص های نرم افزاری در جهت برطرف نمودن نیازهای کلینیک ها ...
نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی رادیکال
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
سیستم مدیریت مراکز پزشکی رادیکال ، راهکار جامع و ارزشمند در راستای مدیریت و کنترل امور اداری و حسابداری مراکز پزشکی اعم از مطب ، کلینیک ، درمانگاه ، مراکز پزشکی ، دندانپزشکی ، پذیرش بیمارستان و … قابل ...
نرم افزار مدیریت مراکز سالمندان رادیکال
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
با توجه به گسترده بودن و وسیع بودن حجم خدمات قابل ارائه و شرایط متفاوت ارائه این خدمات در مراکز سالمندان شرکت رایان پرسیس راهکاری جامع و ارزشمند در راستای مدیریت و کنترل امور اداری و حسابداری این مراکز ...
نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه نسخه 3
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه نسخه 3، محصول کارا نرم افزار هوشمند، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار مدیریت و ثبت پذیرش درمانگاه پند
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت و ثبت پذیرش درمانگاه پند، محصول همیاران محاسب پند آراد، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار یکپارچه کلینیک سیب
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار یکپارچه کلینیک سیب، محصول کارین امواج کردستان، یکی از نرم افزارهای درمانگاه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۵۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم‌افزار مدیریت کلینیک و پلی کلینیک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم‌افزار مدیریت کلینیک و پلی کلینیک ژنیک، علاوه بر تمامی مزایای موجود در سیستم مطب، امکان نصب در تعداد سیستم بیشتر و اختصاصات مالی و مدیریتی ویژه‌ای را فراهم کرده است.
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار