سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۴ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


نرم افزار بودجه و اعتبارات محاسبان.نت
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
با توجه به سابقه ظهور و پیشرفت فن بودجه نویسی در سازمان دولت، تقریبا در کلیه کتب و مبانی علمی، بررسی سابقه و نقش و اهمیت بودجه ریزی، در جریان تکوین برنامه ریزی در دولت مورد توجه قرار گرفته ...
نرم افزار تسهیم هزینه فرا رایانه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار تسهیم هزینه فرا رایانه، محصول طرح و پردازش فرارایانه، یکی از نرم افزارهای ابزارهای محاسبه مالی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
نرم افزار چند ارزی پاراز
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ماژول چند ارزی سیستم یکپارچه حسابداری پازار امکان ثبت نرخ ارز های مختلف را دارد و با توجه به نوسان نرخ ارز این امکان را به کاربران می دهد که نرخ ارز را در زمان های مختلف ثبت کنند، ...
نرم افزار رأس گیری ( چک و  فاکتور) پویا
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
رأس گیری از چک و فاکتور به روش دلخواه
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار