سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۳ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


نرم افزار دستیار الکترونیک ملک
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
ثبت اطلاعات شرکت ها نظیر سوابق مالیاتی، پرونده های مالیاتی و سوابق حسابداری ثبت جزئیات قراردادها و ضمیمه فایل اسکن شده قرادادها همراه با یادآوری سررسید مطالبات امکان ثبت دریافت های مربوط به هر صورت حساب و ثبت اتوماتیک آن در ...
نرم افزار سرگرمی دویولاومی
سیستم عامل
سیستم عامل اندروید
قیمت
۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار سرگرمی دویولاومی، محصول گسترش نرم افزار تبریز (اندروید بهساشه) ، یکی از نرم افزارهای متفرقه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد. ...
نرم افزار کاربر مجازی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار کاربر مجازی، یک ربات نرم افزاری تحت ویندوز است که می تواند امور نرم افزاری را از شما یاد گرفته و بجای شما آن امور را تکرار نماید. نمونه های خارجی آن، به Macro Recorder معروف هستن ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار