سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۵ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


نرم افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین
نرم افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین، محصول ابراهيم صحافي زاده (شرکت داده کاوان علم و صنعت-سهامی خاص-دانش بنیان)، یکی از نرم افزارهای هوشمند سازی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات ...
نرم افزار درصدیاب کنکور سراسری درصدیاب ماجد
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
رایگان
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار درصدیاب کنکور سراسری درصدیاب ماجد، محصول فرازسافت، یکی از نرم افزارهای هوشمند سازی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار زمانبندی کلاس
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار زمانبندی کلاس، محصول کارا نرم افزار هوشمند، یکی از نرم افزارهای هوشمند سازی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مدیر گروه
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیر گروه، محصول فناوران مبتکر هم صدا، یکی از نرم افزارهای هوشمند سازی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار مهد کودک، نرم افزار خانه کودک و نرم افزار شهربازی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت مهد و خانه کودک راما تیم جهت استفاده در مهدهای کودک و یا کنترل ورود و خروج کودکان در خانه های بازی
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار