سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۳ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


امکانات نرم افزار


نرم افزار آموزش اینترنت سرو
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش اینترنت سرو، محصول مهندسی آبان رایان البرز، یکی از نرم افزارهای آموزش کامپیوتر تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار آموزش تایپ ده انگشتی انگشتان طلائی
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش تایپ ده انگشتی انگشتان طلائی، محصول فرازسافت، یکی از نرم افزارهای آموزش کامپیوتر تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار آموزش فتوشاپ سرو
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش فتوشاپ سرو، محصول مهندسی آبان رایان البرز، یکی از نرم افزارهای آموزش کامپیوتر تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۳۷ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار