سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های املاک
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۲۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای املاک: ۲۱
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای املاک: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۷
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۳