سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
مدیر عاملابوالقاسم تیموری
تلفن۸۶۷۴۸
تلفن ۲۴ ساعتهثبت نشده
فکس۰۲۱-۸۸۵۰۵۸۴۱
وب سایت farapayam.com
پست الکترونیک
دفتر مرکزیخیابان سهروردی شمالی - خیابان زینالی غربی- بعد از خیابان خلیل حسینی - پلاک ۱۶۱ - ساختمان فراپیام
گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای
گواهی رعایت حقوق مصرف کننده
تلگرام گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیاماینستاگرام گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیاملینکداین گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیامگوگل پلاس گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیامفیسبوک گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیامتوییتر گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام

فهرست محصولات گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ثبت شده در سافت گزین

سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
این مجموعه نرم افزار برای کسب و کار های متوسط تا بزرگ طراحی شده است . با توجه به شرایط کسب و کار در این نوع فعالیت ها ، این نرم افزار دارای طراحی ویژه ای بوده به شکلی ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
سیستم اتوماسیون اداری تحت وب فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای اتوماسیون اداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای پشتیبانی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار صورت های مالی ( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی امور مالی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار داشبورد مدیریتی تحت وب ( یکپارچه )فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای مدیریت استراتژیک تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۱۶ درصد امکانات مورد ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار حسابداری مالی ( یکپارچه ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای مالی و حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۲۶ درصد امکانات مورد ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت کالا ( یکپارچه) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای انبارداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۲ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار فروش ( یکپارچه ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۸ درصد امکانات مورد ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار مدیریت وجوه ( یکپارچه ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خزانه داری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۷ درصد امکانات مورد نیاز ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار حقوق و دستمزد ( یکپارچه ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۷۶ ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار تدارکات داخلی ( یکپارچه) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خرید و تدارکات تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار سفارشات خارجی (یکپارچه) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خرید و تدارکات تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
متوسط، بزرگ
نرم افزار دارایی ثابت- اموال ( یکپارچه ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای اموال و دارایی ثابت تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۴۶ درصد ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار حسابداری مالی ( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای یکپارچه بازرگانی و مالی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار انبار و حسابداری انبار ( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای انبارداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار خزانه داری ( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خزانه داری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار فروش ( نظام جامع) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای خرید، بازاریابی و فروش تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار حقوق دستمزد ( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط
نرم افزار دارایی ثابت - اموال( نظام جامع ) فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای اموال و دارایی ثابت تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۶۰ ...
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۷۵۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار حسابداری فراپیام ، محصول گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام ،یکی از نرم افزارهای مالی و حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...