سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
مدیر عاملثبت نشده
تلفن۰۳۱3۵۵۵۹۵۲۷-۲۸
تلفن ۲۴ ساعتهثبت نشده
فکسثبت نشده
وب سایت noandish.org
پست الکترونیک
دفتر مرکزیاصفهان
گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای
گواهی رعایت حقوق مصرف کننده
تلگرام نرم افزارسازان نواندیشاینستاگرام نرم افزارسازان نواندیشلینکداین نرم افزارسازان نواندیشگوگل پلاس نرم افزارسازان نواندیشفیسبوک نرم افزارسازان نواندیشتوییتر نرم افزارسازان نواندیش

فهرست محصولات نرم افزارسازان نواندیش ثبت شده در سافت گزین

سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار برگزاری مناقصات دولتی (مندو) ، محصول نرم افزارسازان نواندیش ،یکی از نرم افزارهای قرارداد، مزایده و مناقصه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار مدیریت پارکینگ نواندیش ( مَپنو ) ، محصول نرم افزارسازان نواندیش ،یکی از نرم افزارهای پارکینگ تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز تحت وب
قیمت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار ساپ نو ، محصول نرم افزارسازان نواندیش ،یکی از نرم افزارهای مرکز تماس تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۲۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آرشا ، محصول نرم افزارسازان نواندیش ،یکی از نرم افزارهای مدیریت و بایگانی فرم ها و اسناد تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش ...
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
سامانه مدیریت آگهی (سما) ، محصول نرم افزارسازان نواندیش ،یکی از نرم افزارهای دفتر آگهی تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.