سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان بیش از یک دهه است که در حوزه نرم افزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک فعالیت می کند و در همکاری با سازمان های بزرگ و ...

بر اساس گزارش شرکت شماران سیستم راه اندازی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) شاتو پلاس با پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورانجام شد وگروه تحلیل شماران با ...

به استناد بند ۲ ماده (۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری” به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ و به منظور ...

پربازدیدترین اخبار سافت گزین