سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
مدیر عاملثبت نشده
تلفن۰۹۱۲۳۴۵۱۸۶۲
تلفن ۲۴ ساعتهثبت نشده
فکسثبت نشده
وب سایت niushan.ir
پست الکترونیک
دفتر مرکزیثبت نشده
گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای
گواهی رعایت حقوق مصرف کننده
تلگرام مهندسی مشاور فرمان نیوشاناینستاگرام مهندسی مشاور فرمان نیوشانلینکداین مهندسی مشاور فرمان نیوشانگوگل پلاس مهندسی مشاور فرمان نیوشانفیسبوک مهندسی مشاور فرمان نیوشانتوییتر مهندسی مشاور فرمان نیوشان

فهرست محصولات فرمان نیوشان ثبت شده در سافت گزین

سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار چند وجهی حمل و نقل بین المللی فرمان نیوشان ، محصول فرمان نیوشان ،یکی از نرم افزارهای باربری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۱۰۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
سیستم عامل
تحت وب
قیمت
ثبت نشده
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک، متوسط، بزرگ
نرم افزار تحت وب مشتریان لیتوگرافی و خدمات پیش از چاپ و سیلندرسازی ، محصول فرمان نیوشان ،یکی از نرم افزارهای چاپخانه تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۱۰۰ درصد امکانات مورد ...